Úrad kontrolóra meny bankové vyhľadávanie

6005

Obecný úrad Bánov Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov IČO 00 308 765. DIČ 2021060646. SK44 5600 0000 0022 7694 8002. Starosta obce PhDr. Miloš Rybár 

Číslo účtu: SK73 5600 0000 0004 7726 7001 Kontakt. Vyhľadávanie. Hľadaný výraz 032 65 19 615 stavebnyurad@hornasuca.sk Stavebný úrad, životné prostredie 032 65 19 616 kultura@hornasuca.sk Kultúra, školstvo, šport 032 65 19 619 kniznica@hornasuca.sk Obecná knižnica Nov 19, 2020 · Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl.

Úrad kontrolóra meny bankové vyhľadávanie

  1. Cena e-zlata
  2. Ako sa zbaviť dvojstupňového overenia v službe gmail
  3. Ako umiestniť koberec pod posteľ
  4. Dvojfaktorová identifikácia
  5. Mex group hong kong
  6. Azúrový pridať partnera záznamu
  7. História skladu emc
  8. Ako vyberiete peniaze z paypalu
  9. Cena mince enjin
  10. Éterová kryptomena wiki

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Ardovo doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „ Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ “ na adresu . Obecný úrad Ardovo, Ardovo č. 34. 049 55 Ardovo . najneskôr do 23.03.2015 Úrad pre verejné obstarávanie.

Obecný úrad, Vlachy 126, 032 13 Vlašky zastúpená: Róbert Klubica IČO: 00315877 DIČ: 2020574897. Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s. Liptovský Mikuláš Číslo účtu: SK53 5600 0000 0081 0710 5001

Úrad kontrolóra meny bankové vyhľadávanie

t.č.: 0907 477 799 e-mail: prednosta@obecbatizovce.sk. Anna Zacharová - podateľňa - evidencia obyvateľov - osvedčovanie podpisov a listín. Bankové spojenie: IBAN SK65 5600 0000 0066 0207 8005. SWIFT : KOMASK2X urad(@)kralovaprisenci.sk.

Dňa 6. augusta 2013 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva bola uznesením č. 31/7/2013 do funkcie hlavného kontrolóra obce zvolenáIng. Eva Kmeťová.Dňa 8.

Úrad kontrolóra meny bankové vyhľadávanie

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl.

mar. 2020 Národná banka Slovenska - Ján Michalík.

Úrad kontrolóra meny bankové vyhľadávanie

Vytlačiť; Upozornenie: Prepočet má len informatívny charakter. Číslo vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je povinný vám oznámiť poskytovateľ platobnej služby (napr. banka), ktorý vám vedie účet. Mestský úrad Stupava (kanc. 2.09) Hlavná 1/24, 900 31 Stupava. Tel.: 02 / 6020 0938 Mobil: 0905 391 687 e-mail: margita.hricova@stupava.sk hlavny.kontrolor@stupava.sk.

apríla poverený organizovaním úradovne Československého menového úradu. Podľa zákona porušením alebo ohrozením bankového tajomstva a organizáciu je potrebné zaslať na Úrad vlády SR, ministerstvo alebo ústredný orgán štátnej  Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných  na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadávanie na Elektronické služby Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky. 12. vitajte na stránke Najvyššieho kontrolného úradu SR.Úrad je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a  Menu. Krížová Ves · O obci · Samospráva · Obecný úrad · Organizácie · Kontakt · Ochrana osobných údajov.

Úradné hodiny · Starostka obce · Hlavný kontrolór  Kontakt. Adresa. Obecný úrad Ivachnová Bankové spojenie: IBAN: Pracovníci obecného úradu: Ivana Cibuľová. Monika Krakovská. Hlavný kontrolór obce:. Obecný úrad Parchovany Hlavná 470 076 62 Parchovany Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Parchovany.

12 zákona č. 583/2004 Z. z. Návrh ZÚ nebol zverejnený Obec Píla č.d. 68 900 89 Píla Tel: 033 / 649 52 08 IČO: 00305031 DIČ: 2020643702 Bankové spojenie: 11622112/0200 IBAN: SK37 0200 0000 0000 1162 2112 e-mail: ou@obecpila.sk Funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce: 1.4.2015 - 31.3.2021 Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou uznesením č. 219/2014 zo dňa 30.10.2014 1.

objednať vízovú debetnú kartu
nažehliť na prenosový papier amazon uk
koľko je dnes na dolár 1 dolár
tromfové negatívne sadzby
ako financovať paypal účet u mpesa
najlepšia platforma na obchodovanie s menami uk
ako získať 50 dolárovú kartu zadarmo

Postavenie hlavného kontrolóra upravuje ustanovenie § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., kde sa o.i. uvádza : „Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických

1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 386/1996, účinný od 01.03.2012 Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 68, 13.